Regulamin

 

Witamy w księgarni wysyłkowej Wydawnictwa BIS. 

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem www.wydawnictwobis.com.pl należy do Wydawnictwa BIS  Sp. z o.o., wpisaną przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000122528, nr NIP 526-015–18-04, nr Regon 001412331, z siedzibą w Warszawie (01-446) przy ul. Lędzkiej 44A.

Kontakt z Księgarnią – za pośrednictwem poczty elektronicznej: ksiegarnia@wydawnictwobis.com.pl; telefonicznie: 22-877-27-05; pisemnie na adres: ul. Lędzka 44 A (01-446) Warszawa.

Oto kilka informacji dla Państwa: Oferta dotyczy wysyłki na terenie Polski. Przy zamówieniach o wartości powyżej 60 zł pokrywamy koszty wysyłki i pobrania. Dostawcą książek jest firma kurierska "Fedex". Przesyłki są dostarczane w godzinach 9 - 17. Przy zamówieniach powyżej 180 zł udzielamy rabatu 10%, powyżej 300 zł - 15%, powyżej 450 zł - 20%.

Przy zamówieniach do 60 zł - koszt wysyłki i pobrania za paczkę wynosi 10 zł. 

Bardzo prosimy o podawanie kontaktowego numeru telefonu - to bardzo ułatwia dostarczenie przesyłki

Termin dostawy: 
Zamówienia realizowane są w ciągu 3-5 dni roboczych od otrzymania zamówienia. W sytuacji kiedy książki zabraknie w naszym magazynie czas realizacji zamówienia ulega przedłużeniu. W takich przypadkach każdorazowo informujemy klienta o przybliżonym terminie realizacji zamówienia. 

Jeżeli kurier nie zastanie nikogo w domu, zostawi w skrzynce awizo, z którym należy zgłosić się do wyszczególnionej jednostki firmy kurierskiej Fedex (informacje o firmie i oddziałach można znaleźć pod adresem 
www.fedex.com/pl ) i odebrać przesyłkę lub umówić się na dostawę. 

Sposób zapłaty: 
Za książki zapłacisz przy odbiorze kurierowi lub przelewem na nasze konto bankowe (opcje dostępne przy składaniu zamówienia przez internet). Przy tej formie płatności książki wysyłamy PO OTRZYMANIU PRZELEWU. 
Prosimy o wpisywanie w opisie przelewu numeru zamówienia oraz imienia i nazwiska osoby zamawiającej.  

Numer konta:  

78 1240 6292 1111 0000 5017 5064 

Zwroty i reklamacje

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Księgarni, Klient może zgłaszać pisemnie na adres ksiegarnia@wydawnictwobis.com.pl . W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Księgarni internetowej.

Księgarnia zobowiązana jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu: Wydawnictwo BIS Sp. z o.o. ul. Lędzka 44 A (01-446) Warszawa. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.

Księgarnia jest zwolniona od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie towaru w chwili zawarcia umowy sprzedaży. Opis wady towaru będzie każdorazowo wskazany na Stronie w opisie produktu.

Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w dziale Zwrot należności Klientom.

Prawo odstąpienia od umowy.

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z adresu mailowego ksiegarnia@wydawnictwobis.com.pl. wysyłając oświadczenie na adres: Warszawa (01-446), ul. Lędzka 44A oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w dziale Zwrot należności Klientom.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Księgarni.

 Zwrot należności Klientom.

Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Księgarnię do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Księgarni, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

 

Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Księgarni identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi po podaniu przez klienta nr konta bankowego o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 Faktura VAT: 
Jeżeli potrzebujecie Państwo faktury VAT prosimy o zaznaczenie tego faktu na zamówieniu. Jeśli przesyłka ma być wysłana na inny adres niż podany na fakturze, prosimy o wypełnienie odpowiednich pól w formularzu zamówienia. 

Informujemy, że instytucje (szkoły biblioteki, itp.) mogą zamawiać książki z odroczonym terminem płatności. Proszę złożyć zamówienie z opcją płatności: przelew i napisać do nas krótkiego maila: "prosimy o termin płatności... dni, do zamówienia nr ...." na adres ksiegarnia@wydawnictwobis.com.pl

Ochrona danych osobowych: 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych dane osobowe naszych klientów zostają wprowadzone do bazy danych  Wydawnictwa "BIS". Baza nie będzie udostępniana innym podmiotom. Każda osoba ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia. 

Wysyłka za granicę: 
W przypadku wysyłki za granicę, do cen książek doliczamy koszty wysyłki, zależne od aktualnego cennika Poczty Polskiej. Książki wysyłamy po otrzymaniu przelewu na nasze konto.